noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry jätkab jätkusuutlikkuse lubaduse täitmist, et suunata ja kiirendada ettevõtte jätkusuutlikkuse saavutamist aastaks 2024 ja edaspidi

Tuginedes ettevõtte jätkusuutlikkuse kavale alates 2021 kuni 2023, reglementeeritud maastikule ning maailmas ilmnevale ja oodatavale arengule, on Tietoevry alustanud jätkusuutlikkuse lubaduse täitmist

04 juuli 2024

Selle lubadusega Tietoevry kiirendab alates 2024. aastast ettevõtte jätkusuutlikkuse saavutamist kolmel peamisel suunal: kliimameetmed, eetiline käitumine ja sotsiaalne mõju.

Kolm peamist suunda sisaldavad mitmeid valdkondi, millel on ajaliselt piiritletud, mõõdetavad eesmärgid ja juhtnöörid nende saavutamiseks. Kliimameetmete alla kuuluvad valdkonnad on energiamajandus, süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine ja ringmajandus. Eetilise käitumise all on valdkonnad järgmised: andmekaitse, küberturvalisus, vastutustundlik tehisintellekt ning ärieetika, väärtused ja ausus. Sotsiaalse mõju alla kuuluvad mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine ning inimõigused ja tööõigused.

„Meil on hea meel teatada, et Tietoevry astub järgmise sammu jätkusuutlikuma tuleviku edendamiseks maailmas, mis muutub rekordiliselt kiiresti ja mitmel moel. Jätkusuutlikkuse lubaduse kaudu saab Tietoevry nii ehitada uut tulevikku kui ka kohaneda pidevalt muutuva maastikuga, kus me tegutseme. Viimastel aastatel oleme näinud sündmusi ja teateid, mida pole varem nähtud: näiteks kliimamuutused, nakkushaigused ja sõda Ukrainas. Me peame olema üha paindlikumad ja paindlikumad, kuid me ei tee kompromisse oma põhitöö osas, mis on vajalik näiteks kliimaeesmärkide saavutamiseks. Tietoevry jätkusuutlikkuse lubadus on selleks loodud,“ kommenteerib Tietoevry jätkusuutlikkuse juht Ida Bohman Steenberg

Tietoevry jätkusuutlikuse lubadus

Tietoevry jätkusuutlikkuse lubaduse kolme peamise suuna alla kuuluvad valdkonnad määratleti 2023. aasta jooksul kahekordse olulisuse analüüsi kaudu, nagu on nõutud ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse seaduses (CSRD). Valdkondadel on ajaliselt piiritletud, mõõdetavad eesmärgid. Kui Tietoevry saavutab mõne eesmärgi, töötatakse välja uued eesmärgid, et kiirendada kõnealuse valdkonna tulemuslikkust. Lisaks töötatakse välja uued eesmärgid vastavate valdkondade jaoks, et vastata muutustele ümbritsevas maailmas ja sisemistele arengutele.

„Me elame praegu väga transformatiivses arengutsüklis. Näiteks on tehisintellekt toodud meie jätkusuutlikkuse lubadusse kui fookusvaldkond, sest on selge, et sellega on vaja vastutustundlikult töötada. Tehisintellekt ei ole viimane ühiskondliku evolutsiooni tsükkel ja me oleme valmis vastavalt kohanema,“ ütleb Bohman Steenberg.

Tietoevry vastutusalad jätkusuutlikkuse lubaduse kolme peamise suuna raames on järgmised:

Kliimameetmed, süsinikdioksiidi heitkogused, keskkonnajuhtimine ja ringmajandus:

 • Tagame keskkonnasäästliku tegevuse
 • Püüame saavutada süsiniku neutraalse jalajälje kogu meie väärtusahelas
 • Ajendame arengut ringmajanduse suunas nii oma tegevuses kui ka lahenduste ja teenuste kaudu

Kliimameetmete eesmärgid:

- Süsinikuneutraalne tegevus aastaks 2026

- 100% ringlusse suunamine - sisemine ja kliendi riistvara

Eetiline käitumine, andmekaitse, küberturvalisus, vastutustundlik tehisintellekt, ärieetika, väärtused ja terviklikkus

 • Me hoiame kõrgeimaid eetilisi standardeid oma äritegevuse igas aspektis
 • Tagame vastutustundlikud lahendused, kaitseme privaatsuse puutumatust ja tagame kindla küberturvalisuse kõigis tegevustes

Eetilise käitumise eesmärgid:

 • Null korruptsioon
 • Null suuremat privaatsuse puutumatuse rikkumist
 • Kõik töötajad on koolitatud vastutustundliku tehisintellekti alal

Sotsiaalne mõju, valdkondade mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine ning inimõigused ja tööõigused

 • Me edendame ja hoiame oma organisatsioonis mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse kultuuri
 • Oleme pühendunud inimõiguste ja töötajate õiguste austamisele ja toetamisele kogu oma tegevuses

Sotsiaalse mõju eesmärgid:

 • Inimõiguste austamine
 • Null diskrimineerimine ja ahistamine
 • Saavutada aja jooksul sooline tasakaal 49/49
 • 30 % alaesindatud sugu juhtivatel ametikohtadel aastaks 2030

 

Kõigi kohustuste, eesmärkide ja valdkondade kohta lisateavet leiate aadressil tietoevry.com/sustainability.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga LinkedIn'is